Neurology

Neurology

Binnen het specialisme van de neurologie is een speciale plek ingeruimd voor het neurologisch functie-onderzoek. Ten behoeve hiervan heeft Halbach Medical een beperkt assortiment producten beschikbaar.

Te denken valt aan verschillende types reflexhamers, pupilreflex lampjes en diverse neurologie naalden en elektroden ten behoeve van Elektromyografie (EMG), Elektro-encefalografie (EEG), Evoked Potentials (EP) en ​Intraoperatieve monitoring (IOM). 


Ambu Neurology - Catalogue
Ambu Neurology Catalogue.pdf

Our product groups